Sponsoring/ adoptie

Wij krijgen subsidie van de gemeente maar moeten daarnaast zelf inkomsten genereren. Uw steun is dus van groot belang. Er zijn altijd wensen die alleen gerealiseerd kunnen worden als er meer geld binnenkomt.

 

Eenmalige donatie:

Vindt u het fijn ons eenmalig met een geldbedrag te steunen? Wij zijn daar ontzettend blij mee! Kinderboerderij de Veldhoeve heeft een ANBI en uw gift is daarom evt. belastingaftrekbaar.

Ons rekeningnummer is: NL65RABO0149653492 t.n.v. Stichting Speeltuin/Kinderboerderij “De Veldhoeve”

Maakt u uw bijdrage over onder vermelding van “Sponsor – (Bedrijf)naam” met desgewenst een beschrijving van het specifieke doel van de schenking? Wij zijn u ontzettend dankbaar!

 

Adopteer een dier va €15,-:

Voor een vast bedrag adopteert u een dier of diergroep gedurende 1 jaar door middel van een (deel-)certificaat. Dankzij dieradoptie wordt het grootste gedeelte van de jaarlijkse kosten voor het dier gedekt. Denk daarbij aan voeding, huisvesting, speelgoed en medische kosten. Zo krijgt u een idee van de werkelijke kosten die het houden van het dier met zich meebrengen, en u helpt de kinderboerderij, het dier blijft van ons en blijft ook op de kinderboerderij!

– Een adoptie geld voor 1 jaar met daarna de mogelijkheid tot verlenging. U krijgt tegen het einde van het adoptiejaar bericht van de boerderij met hierin ook de vraag of u wel of geen verlenging wilt.

-Het dier/ diergroep die u adopteert blijft op de kinderboerderij en blijft eigendom van de kinderboerderij. De kinderboerderij neemt zelfstandig beslissingen over het welzijn en de gezondheid van het dier.

-Het is niet mogelijk om een adoptie dier mee naar huis te nemen.

-Een dier kan door meerdere personen geadopteerd worden.

-U krijgt van ons een certificaat van het geadopteerde dier.

-Wij verzorgen 1x per jaar een adoptanten dag waar u met uw gezin uitgenodigd wordt.

-U heeft geen extra rechten en de normale regels van de kinderboerderij gelden ook voor u en uw geadopteerde dier/ diergroep.

-U kunt aan het adoptiecontract geen rechten ontlenen anders dan degene hier genoemd.

-Het bedrag wat u betaalt komt ten goede aan het geadopteerde dier (voer, medicijnen en dergelijke).

-We streven ernaar alleen dieren ter adoptie aan te bieden waarvan we verwachten dat ze het hele jaar op de kinderboerderij zullen verblijven. Desondanks kan het voorkomen dat een dier weggaat of overlijdt. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld en kunt u een ander dier uitkiezen in dezelfde adoptieklasse.

 

Wordt vrienden van va €15,-:

We zullen uw naam vermelden op het speciale bord Vrienden van …

 

Leveren van hand en spandiensten

Iedereen kan ons sponsoren door materialen te leveren of tijdelijke werk bij ons te verrichten.

Scroll naar top